top of page

INFORMATIONSSATSNINGAR

Under 2022 har vi börjat med kommunkations- och informationssatsningar som syftar till att öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor i Sverige. Hittills har vi spelat barnteater på grundskolorna i Mullsjö och Habo kommun samt byggt upp en sagovandring i Ulricehamn. Lättillgängliga texter och presentationer kommer också att finnas tillgängliga här på vår hemsida inom kort. T.ex. planerar vi att skriva barnböcker som ämnar att bidra till ökad kunskap kring rättvisefrågor. Framöver kommer vi också att publicera resultat från egna studier samt öppna upp för våra partners och medlemmar så att de som vill kan dela med sig av reportage och studier. För att göra detta måste man dock följa våra riktlinjer angående källkritik samt vedertagen praxis för datainsamling och analys. Alla texter kommer att granskas av oss på kansliet innan publicering. Tillsammans vill vi lära oss mer om hållbarhetsfrågor. Om ni läsare har önskemål eller feedback, hör av er till oss via vår mejl som finns nedan.  

Under våren 2022 har vi utvecklat och framfört en barnteater om hur det är att växa upp i olika länder. Målgruppen var barn i 6-9 årsåldern och pjäsen spelades på skolorna i vårt närområde. Flera av FN:s hållbarhetsmål och barnkonventionen låg till grund för pjäsen. 

Bilder.jpg

Vad är en rättvis och hållbar värld? Med denna frågeställning i bakgrunden dramatiserade, fantiserade och reflekterade skådespelarna ihop med barnen.

Leader_logga_edited.jpg

Pjäsen presenterades med stöd från Leader Östra Skaraborg. 

Sommaren 2022 byggde vi upp en sagovandring i Ulricehamn. Målet var att öka medvetenheten och engagemanget kring miljöfrågor. Tillsammans måste vi börja ta hand om vår planet! Sagovandringen hittar du bakom Hotell Lassalyckan, Ulricehamn längs med tillgänglighetsleden. 

Bilder_hemsidan_sagovandring.jpg

En sagovandring om naturen och de varelser som finns både ovan och under jord.

Leader_logga_edited.jpg

Vandringen presenteras med stöd från Leader Sjuhärad. 

bottom of page