top of page

PÅGÅENDE PROJEKT

Här kan du läsa om de krishjälpsinitiativ och utvecklingsprojekt som vi stöttar finansiellt i nuläget. Klicka på de olika rubrikerna för att läsa mer om de specifika projekten. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen på denna sida. Var gärna med och stöd dessa projekt som drivs av de fattiga själva!

Coronapandemin har lett till att många familjer har svårt med de allra mest grundläggande behoven, så som mat för dagen. Just nu organiserar vi i samarbete med våra lokala partnerorganisationer utdelandet av matkorgar och andra förnödenheter i Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Klicka på rubriken för fler bilder och information.

Vi stöttar just nu hantverkskooperativet "Asociación Artesanos Valle de Paravachasca" utanför Córoba, Argentina. Deras medlemmar gör smycken, kläder, träsmide, läderprodukter, keramik etc. De har gått samman för att stötta varandra och lära sig mer om allt runt omkring sitt hantverk, t.ex. försäljning och marknadsföring. Vi hjälper dem just nu med att börja exportera sina produkter till Sverige. Sen år 2018 befinner sig Argentina i en djup ekonomisk och många lever idag i en stor ekonomisk utsatthet. Konsthantverkare har haft det extra svårt, då den imhemska efterfrågan på hantverk har sjunkit dramatiskt. För mer information, klicka på rubriken ovan. 

I fattiga områden i Santa Cruz de la Sierra, kommer vi inom kort att stödja ett antal föräldragrupper som vill driva kooperativ fritidsverksamhet. Målet är att stötta föräldragrupper som vill skapa en trygg och meningsfull vardag för barn och ungdomar som finns där de bor. Många barn och ungdomar i utsatta områden riskerar idag att hamna på glid. Mer information kommer snart.   

bottom of page