top of page

Hantverkskooperativ

Många i Argentina upplever nu en stor ekonomisk utsatthet på grund av den djupa ekonomiska kris som landet befinner sig i sedan 2018. Konsthantverkare är en av de grupper som är speciellt drabbade av de rådande ekonomiska omständigheterna. Hantverkskooperativet "Asociación Artesanos Valle de Paravachasca" som vi stöttar vill börja exportera sina produkter till Sverige. Inom kort kommer vi länka till det sociala företag som vi samarbetar med när det gäller denna försäljning. Målet är att allt ska vara fullt ut transparent, dvs. man ska kunna se av vem, hur och var de respektive produkterna är gjorda.    

Feria_paravachasca_edited.jpg

"Asociación Artesanos Valle de Paravachasca" anordnar marknader i Argentina under sommarmånaderna. 

Handledsvarmare_2_Claudia.jpg
Mossor_Claudia.jpg
Mossor_Claudia.jpg
Handledsvarmare_3_Claudia.jpg

Claudia som bor utanför Alta Gracia, Argentina kommer snart att börja sälja sina produkter här i Sverige.

bottom of page