Vi är en ideell förening som försöker förstå hur man kan stötta biståndsprojekt som initieras och drivs av de fattiga själva. Projekt utan mellanhänder ökar de fattigas egenmakt och leder till billigare administration. Dessutom vill vi öka förståelsen för hållbar utveckling hos den breda allmänheten både i Sverige och våra mottagarländer. Målet är att uppmuntra till handling. 

Vi stödjer både krishjälpsinitiativ och långsiktiga utvecklingsprojekt i Latinamerika. Den ekonomiska utsattheten bland världens fattiga på grund av pågående omvärldskriser har lett till att de första projekten vi stöttat fokuserar på mattillgång och näringslära.  

Hittills har vi i Sverige gjort barnteater om kulturskillnader och en sagovandring angående miljöfrågor. Vi planerar också att genomföra liknande  informationssatsningar i våra mottagarländer. Framöver kommer vi även att skriva texter som är riktade till vuxna, både lättillgängliga reportage och vetenskapliga artiklar.