top of page

Vi är en ideell förening som försöker förstå hur man kan stötta biståndsprojekt som initieras och drivs av de fattiga själva. Projekt utan mellanhänder ökar de fattigas egenmakt och leder till billigare administration. Att hitta innovativa och alternativa upplägg för biståndsförmedling är vår drivkraft.

Den ekonomiska utsattheten bland världens fattiga på grund av pågående omvärldskriser har lett till att de första projekten vi stöttat fokuserar på mattillgång och näringslära. Vi stödjer både krishjälpsinitiativ och långsiktiga utvecklingsprojekt i Latinamerika.  

Vi vill öka kunskapen om hållbarhetsfrågor, inklusive internationellt bistånd. Hittills har vi i Sverige gjort barnteater om kulturskillnader och en sagovandring som handlade om miljöfrågor. 

bottom of page